Màn lót hồ HDPE Agriscience AQUA 03A - 2.000 MICRO - Khổ 7m


Công ty TNHH Agriscience


Còn hàng
1

- Đựng nước ngọt để sử dụng trong sinh hoạt

- Xử lý nước thải

- Lót đáy bãi chôn lấp rác

- Làm hồ nuôi tôm

- Làm Bể Biogas, hầm Biogas

- Hồ cảnh quan, Hồ Sinh thái

- Đựng nước ngọt để sử dụng trong sinh hoạt

- Xử lý nước thải

- Lót đáy bãi chôn lấp rác

- Làm hồ nuôi tôm

- Làm Bể Biogas, hầm Biogas

- Hồ cảnh quan, Hồ Sinh thái

Gọi ngay : 0932139124