Hạt Giống Bí Đao Chanh Lai F1 - AGRI WAXGOURD 666


Công ty TNHH Agriscience


Còn hàng
1

- Trồng được quanh năm (rất thích trồng vào mùa mưa);

- Thời gian thu hoạch: 42 - 44 ngày;

- Khoảng cách trồng:

     + Bò giàn: hàng x hàng (1,8 – 2,2m) hàng đơn; cây x cây (0,6 – 0,8m);

     + Bò đất: hàng x hàng (6 – 7m) hàng đôi; cây x cây (0,6 – 0,8m);

 - Độ sạch: ≥ 99%;

- Tỷ lệ nẩy mầm: ≥ 85%;

- Độ thuần: ≥ 98%;

- Độ ẩm: ≤ 10%;

- Năng xuất cao, trái cứng vận chuyển xa tốt;

- Dạng trái trung bình 25 – 28cm, màu xanh đậm điểm bông;

Gọi ngay : 0932139124