Hạt Giống Bí Đao Chanh Lai F1 - AGRI WAXGOURD 999


Công ty TNHH Agriscience

Hạt Giống Bí Đao Chanh Lai F1 -  AGRI WAXGOURD 999Còn hàng
1

- Bí Đao Chanh Lai F1 -  AGRI WAXGOURD 999 trồng được quanh năm;

- Thời gian thu hoạch: 44 - 46 ngày;

- Khoảng cách trồng:

     + Bò giàn: hàng x hàng (1,8 – 2,2m) hàng đơn; cây x cây (0,6 – 0,8m);

     + Bò đất: hàng x hàng (6 – 7m) hàng đôi; cây x cây (0,6 – 0,8m);

- Độ sạch: ≥ 99%;

- Tỷ lệ nẩy mầm: ≥ 85%;

- Độ thuần: ≥ 98%;

- Độ ẩm: ≤ 10%;

- Năng suất cao, trái cứng vận chuyển xa tốt;

- Chống chịu virus tốt.

- Dạng trái trung bình 26 – 30cm, màu xanh nhạt điểm bông;

Gọi ngay : 0932139124