Hạt Giống Dưa Hấu Vàng - AGRI GOLD 999


Công ty TNHH Agriscience

Hạt Giống Dưa Hấu Vàng - AGRI GOLD 999Còn hàng
1

- Hạt Giống Dưa Hấu Vàng - AGRI GOLD 999 trồng quanh năm, thích nghi rộng;

- Thời gian thu hoạch: 58 – 62 ngày;

- Khoảng cách trồng: 35 – 40cm (cây cách cây);

- Mật độ: 10.000 – 11.000 cây/ha.

- Độ sạch: ≥ 99%;

- Tỷ lệ nẩy mầm: ≥ 85%;

- Độ thuần: ≥ 98%;

- Độ ẩm: ≤ 10%;

- Cây sinh trưởng khỏe, chống chịu bệnh hại tốt;

- Ruột trái cứng chắc, vận chuyển xa tốt.

- Trái dài, trọng lượng 3 – 5kg;

- Độ Brix 12 – 14;

Gọi ngay : 0932139124
Gọi ngay : 0932139124