Hạt Giống Ớt Chỉ Địa - JYOTI ADVANCE 999


Công ty TNHH Agriscience


Còn hàng
1

- Trồng quanh được năm;

- Thời gian thu hoạch: 70 – 75 ngày;

- Khoảng cách trồng:

    + Hàng đơn: hàng x hàng (1,2m), cây x cây (0,5m);

    + Hàng đôi (liếp 1,2 – 1,4m): hàng x hàng (0,6m), cây x cây (0,5m);

- Mật độ: 20 – 25gr/1.000m2.

- Độ sạch: ≥ 99%;

- Tỷ lệ nẩy mầm: ≥ 85%;

- Độ thuần: ≥ 98%;

- Độ ẩm: ≤ 10%;

- Cây sinh trưởng khỏe, ít chết cây và bệnh khảm do bọ trĩ; 

- Trái cứng, bóng dài từ 18 – 22cm, độ cay cao;

- Trái chin có màu đỏ đẹp, thời gian bảo quản keo dài;

- Năng suất cao;

Gọi ngay : 0932139124
Gọi ngay : 0932139124