Hạt Giống ỚT Chỉ Thiên Lai F1 - AGRI - KING 77


Công ty TNHH Agriscience


Còn hàng
1

- Trồng quanh được năm;

- Thời gian sinh trưởng: 70 – 75 ngày;

- Khoảng cách trồng: (1,2 – 1,4)m x (0,5 – 0,6)m;

- Mật độ: 20 – 30gr/1.000m2;

- Độ sạch: ≥ 99%;

- Tỷ lệ nẩy mầm: ≥ 85%;

- Độ thuần: ≥ 98%;

- Độ ẩm: ≤ 10%;

- Cây sinh trưởng khỏe, đẽ nhánh nhiều, chống chịu virus và bệnh hại tốt;

- Trái cứng chắc, vận chuyển xa tốt;

- Thích hợp cho xuất khẩu tươi và phơi khô;

- Trái dài 7 – 9cm, thịt quả dầy, da trơn láng, ăn cay;

Gọi ngay : 0932139124
Gọi ngay : 0932139124