Hạt Giống Ớt Hiểm Xanh Cao Sản 948F1


Công ty TNHH Agriscience


Còn hàng
1

- Có thể trồng quanh được năm;

- Thời gian thu hoạch: 70 – 85 ngày;

- Khoảng cách trồng: cây x cây (0,5 – 0,6m); hàng x hàng (1,0 – 1,2m)

- Mật độ: 15 – 20gr/1.000m2.

- Độ sạch: ≥ 99%;

- Tỷ lệ nẩy mầm: ≥ 80%;

- Độ thuần: ≥ 98%;

- Độ ẩm: ≤ 10%;

- Cây sinh trưởng khỏe, đẻ nhánh nhiều, chống chịu sâu bệnh hại tốt;

- Thời gian thu hoạch kéo dài;

- Trái nhỏ, dài 1,5 – 3cm, võ bóng dầy, ăn rất cay và thơm;

 

Gọi ngay : 0932139124
Gọi ngay : 0932139124